دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالۀ پژوهشی

1. ارزیابی میزان تحقق‌پذیری نظام ارتفاعات مصوب طرح تفصیلی اصفهان (نمونۀ موردی: منطقه پنج اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

10.22034/bagh.2019.209176.4366

وحید مهدویان؛ محمود محمدی


2. فراتحلیل رویکرد های نظری حاکم بر مفهوم"حس دلبستگی مکان" با تاکید بر مطالعات ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

10.22034/bagh.2019.133615.3597

مجتبی رفیعیان؛ زینب عادلی


3. بُن‌مایه‌های فلسفی توسعه‌ی پایدار شهری از منظر اندیشه‌ها‌ی فلسفی علامه‌ی طباطبایی (نظریه‌ی ادراکات اعتباری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1398

10.22034/bagh.2019.145107.3741

مرتضی میرغلامی؛ سید محمود میثاقی


4. پوشش زنانه و مردانة عصر ناصری در نگاره‌های هزارویک شب صنیع‌الملک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

10.22034/bagh.2021.259728.4726

آمنه مافی تبار


مقالۀ مروری

5. جنبشهای موثر برمفهوم پایداری در مقیاس محلات (تحلیلی بر نظریه ها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1400

10.22034/bagh.2021.290519.4915

حمید محبی؛ منصوره طاهباز


مقالۀ پژوهشی

6. صندوقخانه، منظر خلوت در خانه‌ی ایرانی (بررسی خانه‌های سنتی یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1400

10.22034/bagh.2021.231378.4549

مهدی باصولی؛ سمیه امیدواری


7. معیارهای اصالت و اعتبار آثار معماری معاصر (نمونه‌ی موردی: موزه‌ی هنرهای معاصر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1400

10.22034/bagh.2021.276066.4823

امیررضا اسماعیلی قشلاقی؛ محمدرضا بمانیان


8. بررسی ویژگی ها و شیوه های بکارگیری تزیین تنگ بری در آثار معماری ایران صفوی و هند گورکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1400

10.22034/bagh.2021.225467.4507

مهرنوش سلطانی؛ صمد سامانیان؛ مهرداد سلطانی


9. تبیین نقش فرم و پوسته‌ ظاهری ساختمان در برندسازی مجتمع‌های تجاری بررسی موردی: مجتمع‌های تجاری شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1400

10.22034/bagh.2021.269577.4775

پریا البرزی؛ حسین سلطان زاده؛ سید بهشید حسینی


10. بررسی شکل‌گیری حروف منفصل در خط نستعلیق براساس بیاض تاج‌الدین احمد وزیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1400

10.22034/bagh.2021.282072.4862

دلارام کاردارطهران؛ حمیدرضا قلیچ خانی


11. بازنمایی سیر تحولات میدان وقت و ساعت یزد «از ابتدا تا انتهای دوره پهلوی »

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1400

10.22034/bagh.2021.274378.4811

علی شهابی


12. مطالعه تطبیقی نقوش تزئینی مساجد قرن سوم هجری قمری با رویکرد زمینه گرایی (مطالعه موردی : مسجد جامع عتیق شیراز و مسجد جامع قرطبه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1400

10.22034/bagh.2021.293414.4928

سمیه کریمی؛ پرناز گودرزپروری؛ محمد عارف؛ پردیس بهمنی


13. طراحی مبتنی بر روایت به‌عنوان روشی تاریخی (نمونۀ موردی: مسجد جامع فهرج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1400

10.22034/bagh.2021.274960.4816

سجاد آئینی؛ خسرو افضلیان؛ ایرج اعتصام؛ فرهاد شریعت راد


14. تحلیل و مقایسه میزان رویداد مداری فضاهای عمومی شهری، مورد مطالعه: منطقه 12 شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

10.22034/bagh.2021.269717.4780

سیدمهدی خاتمی؛ فاطمه صالحی معوا؛ احسان رنجبر