دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالۀ پژوهشی

ارزیابی میزان تحقق‌پذیری نظام ارتفاعات مصوب طرح تفصیلی اصفهان (نمونۀ موردی: منطقه پنج اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

10.22034/bagh.2019.209176.4366

وحید مهدویان؛ محمود محمدی


فراتحلیل رویکرد های نظری حاکم بر مفهوم"حس دلبستگی مکان" با تاکید بر مطالعات ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

10.22034/bagh.2019.133615.3597

مجتبی رفیعیان؛ زینب عادلی


بُن‌مایه‌های فلسفی توسعه‌ی پایدار شهری از منظر اندیشه‌ها‌ی فلسفی علامه‌ی طباطبایی (نظریه‌ی ادراکات اعتباری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1398

10.22034/bagh.2019.145107.3741

مرتضی میرغلامی؛ سید محمود میثاقی


بررسی عملکرد کمیته‌های نما (حدفاصل 1400-1393) و تدوین سناریوهای آینده‌پژوهی با بهره-گیری از روش آیدا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1401

10.22034/bagh.2022.308820.5016

هادی پندار؛ سحر رستگار ژاله


بازنمایی فضای معماری در سینما با رویکرد پدیدارشناسی(نمونه موردی:نوستالژیا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1401

10.22034/bagh.2022.331459.5137

پریشاد مستوفی فرد؛ فریبا البرزی؛ امیر حسین امینی؛ شهاب الدین عادل


بازیابی و مستند‌سازی تحولات کالبد و کارکرد بنای شیخ لطف‌الله بر اساس اسناد توصیفی و تصویری و مطالعات تاریخ‌شفاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

10.22034/bagh.2022.318170.5057

ندا سادات عبداللهی؛ نیما ولی بیگ


بازتاب تحولات سبک زندگی در معماری خانه های طبقات شغلی شرکت شهرهای نفتی ایران قبل از دهه پنجاه (نمونه موردی: شرکت شهر آبادان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

10.22034/bagh.2022.349486.5219

گلزار یونسی؛ مریم ارمغان؛ محمدجواد ثقفی


تحلیل اصول و ویژگی‌های کلیدی راه‌حل‌های طبیعت‌بنیان در ارتباط‌ با سبزسازی شهری- مرور سیستماتیک ادبیات نظری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1401

10.22034/bagh.2022.344400.5200

پریچهر صابونچی؛ محمدرضا مثنوی؛ حشمت الله متدین


نقش ذهنیت طراح در بازنمود لایه‌های آثارمعماری معاصر ایران با نگاهی به اندیشه‌ی فرم نشانه‌دار دلوز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22034/bagh.2022.317089.5061

مهرنوش ذوقی توتکابنی؛ مریم ارمغان؛ مهرداد متین


مقالۀ مروری

«نظریۀ شکل خوب فضای عمومی»، مروری انتقادی بر معیارهای شکل‌گیری فضای عمومی کارآمد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401

10.22034/bagh.2023.382820.5325

حمیده ابرقویی فرد؛ قاسم مطلبی؛ سید امیر منصوری


مقالۀ پژوهشی

نقش عکاسی مستند در دوران انقلاب و جنگ با تاکید بر برخی از آرای جورج لوکاچ و آرنولد هاوزر.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

10.22034/bagh.2022.319528.5069

حسن رجبی نژاد مقدم پاپکیاده؛ سید علی روحانی


مسجد جامع ساوه در گذر زمان با تکیه بر روایات تاریخی و شواهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

10.22034/bagh.2022.299933.4971

لیلا افشار؛ شهره جوادی


پدیدارشناسی آموزه ‏های شعر حافظ در فرآیند یادگیری معماری بر اساس رویکرد ون منن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

10.22034/bagh.2022.341181.5181

محمدرضا پورزرگر؛ هیوا رحمانی؛ بهروز منصوری


مطالعه نقوش دست بافته‌ها و دستمال های ترکمن از گذار مردم‌شناسی هنر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

10.22034/bagh.2023.353971.5239

محمد افروغ؛ حبیب اله کاظم نژادی