دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالۀ پژوهشی

1. ارزیابی میزان تحقق‌پذیری نظام ارتفاعات مصوب طرح تفصیلی اصفهان (نمونۀ موردی: منطقه پنج اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

10.22034/bagh.2019.209176.4366

وحید مهدویان؛ محمود محمدی


2. فراتحلیل رویکرد های نظری حاکم بر مفهوم"حس دلبستگی مکان" با تاکید بر مطالعات ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

10.22034/bagh.2019.133615.3597

مجتبی رفیعیان؛ زینب عادلی


3. بُن‌مایه‌های فلسفی توسعه‌ی پایدار شهری از منظر اندیشه‌ها‌ی فلسفی علامه‌ی طباطبایی (نظریه‌ی ادراکات اعتباری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1398

10.22034/bagh.2019.145107.3741

مرتضی میرغلامی؛ سید محمود میثاقی


4. شاخص‌های تاثیرگذارِ اصالت بخش در بازآفرینی خانه صدقیانی تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

10.22034/bagh.2021.272178.4793

احد نژاد ابراهیمی؛ شهین فرخی؛ مهسا شب آهنگ


5. انگاشت تاب‌آوری فضایی در طراحی شهری: یک مرور نظام‌مند کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1400

10.22034/bagh.2022.285630.4884

مسعود شفیعی دستجردی؛ علی غفاری؛ آزاده لک


7. مطالعة تطبیقی مفهوم نقش فرشته در آثار حجت امانی(به مثابه هنر معاصر) و نگاره‌های دورة قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

10.22034/bagh.2021.285560.4882

شهره شصتی؛ آزاده پشوتنی زاده


8. نگرشی انتقادی به تاثیر سرمایه‌‌داری رانتیر بر فضاهای شهری (مطالعه موردی : مگامالهای شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

10.22034/bagh.2022.299905.4982

مرضیه راستاد بروجنی؛ شهریور روستایی؛ مرتضی قورچی


9. بررسی تطبیقی تراژدی ارسطو و آثار نقاشی کاراوادجو برمبنای نظریه کاتارسیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

10.22034/bagh.2022.292967.4926

فاطمه سرکاراتی؛ رضا علی پور


10. مطالعه تطبیقی نگاره‌های فتح خیبر توسط حضرت علی‌(ع) در دو نسخه‌ فالنامه‌ دوره صفوی و نقاشی‌های محمد مدبر و حسین همدانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

10.22034/bagh.2022.295587.4946

مجید مزیدی شرف آبادی؛ خشایار قاضی‌زاده


11. بررسی مولفه‌های کارناوالی میخاییل باختین در نمایش های شادی آور ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

10.22034/bagh.2022.301192.4981

سارا اللهیاری؛ سید محمد فدوی؛ مجید سرسنگی


12. مکان‌یابی شهر بِیمَند سده‌های اولیه دوران اسلامی در ایالت کرمان بر اساس منابع مکتوب و داده‌های باستان-شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

10.22034/bagh.2022.300608.4974

زینب افضلی؛ علیرضا ابراهیمی ایده لو


13. بررسی تناسبات طلایی و اصول هندسی برگرفته از طبیعت در اجزای کالبدی خانه‌های تاریخی (مطالعه موردی: خانه‌های قاجاری اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

10.22034/bagh.2022.295674.4973

مهسا جوادی نوده؛ آزاده شاهچراغی؛ علیرضا عندلیب


14. هرمنوتیک عکس، و تحلیل جایگاه عناصرِ هرمنوتیکی در آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

10.22034/bagh.2022.278124.4840

محمد حسن پور؛ ابوالقاسم نعمت شهربابکی


15. تحلیل عوامل عدم تحقق‌پذیری طرح‌های جامع در شهرهای کوچک (مطالعه موردی: شهر سنگر-شهر خشکبیجار-شهر شفت در استان گیلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

10.22034/bagh.2022.277088.4831

علی اکبر سالاری پور؛ فرنگیس علیزاده جورکویه؛ نرگس طالب ولی اله


16. هنر و امکان گسست از سوبژکتیویسم از منظر هایدگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

10.22034/bagh.2022.316216.5054

کامیار پورعالی؛ بیژن عبدالکریمی؛ شهلا اسلامی


17. متدولوژی متکی بر طراحی در محیط مجازی خاص، برای تدوین ارتباط کیفیت فضایی و ساختار فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

10.22034/bagh.2022.305973.5009

آرش حسینی علمداری؛ خسرو دانشجو؛ منصور یگانه


18. نقش برنامه ها و اقدامات عمرانی حاجی عبدالغفارنجم الملک در نوسازی راه خرم آباد- دزفول در دهه 1260 شمسی (مسیر کیالان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

10.22034/bagh.2022.310093.5023

کاوه رستم پور؛ حسن حکمت؛ روح الله مجتهدزاده


19. سبک‌شناسی حاشیه قالی‌های ایران قرن دهم ه.ق بر اساس مراکز قالیبافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

10.22034/bagh.2022.286812.4890

رضوان احمدی پیام؛ عفت السادات افضل طوسی؛ اشرف السادات موسوی لر


20. پارادایم‌های حفاظت معماری در ایرانِ معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

10.22034/bagh.2022.290166.4918

مهناز پیروی؛ محمدباقر کبیرصابر؛ محمدرضا پاکدل فرد؛ عادل فردوسی


21. استعاره به‌مثابۀ امتداد قیاس و شیوۀ استدلال طراحی معماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

10.22034/bagh.2022.303427.4993

سجاد آئینی؛ خسرو افضلیان؛ ایرج اعتصام؛ فرهاد شریعت راد


22. جستجو و راهگشایی مفاهیم بینافرهنگی در آثار هنرمندان معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

10.22034/bagh.2022.286403.4891

منصور حسامی کرمانی؛ الهه پنجه باشی؛ جمال عربزاده


23. تاثیر مدرنیته بر سازمان فضایی کابل در دوره امانیه و تهران در دوره پهلوی اول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

10.22034/bagh.2022.279946.4857

سعید حقیر؛ علی یاسر جعفری


24. تغییر نام نیایشگاه‌های مهر به اماکن منسوب به سلیمان پیامبر (با نگاه به دو نمونه موردی پارسه، مسجدسلیمان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

10.22034/bagh.2022.309287.5017

علی نیکویی؛ شهره جوادی


مقالۀ مروری

25. رویکرد جغرافیایی بر آرمان و واقعیت فضاهای عمومی شهرها با تاکید بر نقش ایدئولوژی‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1401

10.22034/bagh.2022.284275.4878

ابوالفضل قنبری؛ مهدی اشلقی