کلیدواژه‌ها = مشارکت
بررسی محرک‌ها و موانع فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) در ارتقاء عملکرد مدیریت شهری نمونه مورد مطالعه: رشت

دوره 20، شماره 120، خرداد 1402، صفحه 57-70

10.22034/bagh.2022.337251.5167

علی اکبر سالاری پور؛ غزاله حیدری؛ ریحانه کاویانی لیما؛ زهرا احمدی؛ سارا نیکمرد نمین


مفهوم طراحی مشارکتی منظر

دوره 15، شماره 62، مرداد 1397، صفحه 17-24

10.22034/bagh.2018.66282

سید امیر منصوری؛ مهدا فروغی