کلیدواژه‌ها = پهلوی اول
معماری کیوبیک و معماری مسکونی مدرن در ترکیه و ایران (دهه 1930)

دوره 14، شماره 56، بهمن 1396، صفحه 71-86

محمدحامد موسوی؛ خسرو افضلیان؛ زهرا فنایی