کلیدواژه‌ها = موسیقی
سازهای بادی تصویرشده برنگاره‌های دوره ساسانیان

دوره 12، شماره 33، تیر 1394، صفحه 69-80

مصطفی رستمی؛ محمدرضا چیت‌ساز؛ مصطفی منصورآبادی


اَلیِناسیونِ موسیقایی

دوره 3، شماره 5، شهریور 1385، صفحه 19-30

علی خاکسار


زیبائی‌شناسی موسیقی فیلم : ویژگی‌ها و معیارها

دوره 3، شماره 5، شهریور 1385، صفحه 59-70

احمد ضابطی جهرمی