کلیدواژه‌ها = فرم
خوانش بیش‌متنی نقش‌مایۀ انار در زیورآلات ایرانی

دوره 16، شماره 77، آبان 1398، صفحه 43-58

10.22034/bagh.2019.136860.3659

شقایق چیت‌ساز؛ احمد ندایی فرد؛ بهمن نامورمطلق


تطبیق نقش الگو و مفاهیم مبتنی بر تجربه در فضای معماری

دوره 9، شماره 21، شهریور 1391، صفحه 3-12

مهرداد سلطانی؛ سید امیر منصوری؛ احمدعلی فرزین


نظریۀ فُرمال، اساسِ نقد، تفسیر و فهم آثار هنری

دوره 5، شماره 10، بهمن 1387، صفحه 69-88

علیرضا نوروزی طلب


صورت هنری ممکن

دوره 1، شماره 1، خرداد 1383، صفحه 104-121

علیرضا نوروزی طلب