کلیدواژه‌ها = شهرسازی
بسط شاخص‌های کلیدی سنجش تاب‌آوری مکانی-فضایی شهری؛ مرور فشرده ادبیات نظری

دوره 14، شماره 57، اسفند 1396، صفحه 19-32

فریبا قرایی؛ محمدرضا مثنوی؛ مونا حاجی بنده


برنامه‌ریزی طراحی‌محور به عنوان رویکردی نوین در شهرسازی

دوره 12، شماره 35، آبان 1394، صفحه 3-14

اسماعیل شیعه؛ کیومرث حبیبی؛ مهدی سعیدی