کلیدواژه‌ها = امنیت
واکاوی نظری مفهوم مکان و مدیریت مکان در رهیافت نوین جرم‌شناسی مکانی

دوره 20، شماره 122، مرداد 1402، صفحه 81-96

10.22034/bagh.2023.350104.5223

مرتضی بیابانی؛ محمد بهزادپور؛ میترا کلانتری؛ محمدرضا جلالی


ارزیابی نقش منظر شهر در تأمین امنیت شهروندان نمونه موردی : شهر قزوین

دوره 12، شماره 32، فروردین 1394، صفحه 91-102

الهه شعبان‌جولا؛ مهدی زندیه


شناسایی و ارزیابی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر تعاملات اجتماعی

دوره 10، شماره 25، تیر 1392، صفحه 17-28

مصطفی بهزاد‌فر؛ ارسلان طهماسبی


توسعه و امنیت در آمایش مناطق مرزی ایران

دوره 6، شماره 12، بهمن 1388، صفحه 57-76

علیرضا عندلیب؛ شریف مطوف