کلیدواژه‌ها = کهن‌الگو
بازخوانی شاخصه‌های کهن‌الگویی معماری خانه‌های قاجار محلۀ نوبر تبریز

دوره 20، شماره 119، اردیبهشت 1402، صفحه 23-38

10.22034/bagh.2022.329652.5125

سارا پور مختار؛ محمدرضا پاکدل فرد؛ حسن ستاری ساربانقلی