کلیدواژه‌ها = طراحی
نقد و بررسی آموزش نقدمحور در طراحی معماری

دوره 19، شماره 111، شهریور 1401، صفحه 37-50

10.22034/bagh.2022.310531.5020

آیناز علیزاده میاندوآب؛ غلامرضا اکرمی؛ پوریا نجاتی


گونه‌‌شناسی خیال در فرایند طراحی معماری

دوره 16، شماره 72، خرداد 1398، صفحه 53-64

10.22034/bagh.2019.87490

سارا امینی؛ محمد منصور فلامکی؛ غزال کرامتی


ادراک نابینایان از معماری و ضوابط و الگوهای طراحی برای آنان

دوره 7، شماره 13، اردیبهشت 1389، صفحه 61-72

احمدعلی فرزین؛ ارغوان شیبانی