کلیدواژه‌ها = خانه
جستار در چگونگی پیوند ساکن و مسکن

دوره 15، شماره 61، تیر 1397، صفحه 5-16

10.22034/bagh.2018.63859

مهشید کریمی؛ عیسی حجت؛ بهروز شهبازی چگنی


‌ بازشناسی معنی خانه در قرآن رهیافتی در جهت تبیین مبانی نظری خانه

دوره 13، شماره 45، اسفند 1395، صفحه 61-76

علی کبیری سامانی؛ علیرضا ملکوتی؛ زهره یادگاری