کلیدواژه‌ها = معماری
ادراک معماری خانۀ پیر شالیار بر اساس رهیافت پدیدارشناسانۀ موریس مرلوپونتی

دوره 21، شماره 130، فروردین 1403، صفحه 19-34

10.22034/bagh.2023.395708.5373

محمد دانا سالم؛ سارا جلالیان؛ منوچهر فروتن؛ سلمان مردوخی


بازنمایی فضای معماری در سینما با رویکرد پدیدارشناسی (نمونۀ موردی: فیلم نوستالژیا)

دوره 19، شماره 117، اسفند 1401، صفحه 21-32

10.22034/bagh.2022.331459.5137

پریشاد مستوفی فرد؛ فریبا البرزی؛ امیر حسین امینی؛ شهاب الدین عادل


نقد و بررسی آموزش نقدمحور در طراحی معماری

دوره 19، شماره 111، شهریور 1401، صفحه 37-50

10.22034/bagh.2022.310531.5020

آیناز علیزاده میاندوآب؛ غلامرضا اکرمی؛ پوریا نجاتی


نقش رهیافت شبکه بر تعامل کنشگرانِ طراحی جمعی

دوره 18، شماره 99، شهریور 1400، صفحه 65-78

10.22034/bagh.2021.248903.4668

فاطمه زارع؛ کاوه بذرافکن؛ هما ایرانی بهبهانی؛ بهروز منصوری


چگونگی ارتقای زندگی روزمره با درنظرگرفتن سویه‌های دور و نزدیک معماری

دوره 18، شماره 96، خرداد 1400، صفحه 17-28

10.22034/bagh.2020.237177.4582

سمیه خانی؛ پریسا هاشم پور؛ محمدعلی کی نژاد؛ مرتضی میرغلامی


محصولات مدولار؛ راهبردی آینده‌نگر برای طراحی فضاهای آینده

دوره 16، شماره 74، مرداد 1398، صفحه 55-68

10.22034/bagh.2019.161401.3902

محمد حسین شوکت پور؛ مهدی محمدی؛ علیرضا اصلانی؛ منوچهر منطقی؛ وحید چوپانکاره