کلیدواژه‌ها = ساسانی
چهارتاقی خانه دیو، آتشکده‌ای نو یافته از دوره ساسانی

دوره 7، شماره 15، اسفند 1389، صفحه 79-92

حسن هاشمی زرج‌آباد؛ فرهنگ خادمی ندوشن؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ جواد نیستانی


بررسی جایگاه هنر دوره صفوی

دوره 3، شماره 5، شهریور 1385، صفحه 6-18

شهره جوادی