کلیدواژه‌ها = گردشگری شهری
مدیریت راهبردی گردشگری شهر تهران؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

دوره 17، شماره 92، بهمن 1399، صفحه 75-88

10.22034/bagh.2019.160240.3890

روح اله شکوهی بیدهندی؛ فاطمه عزیز آبادی فراهانی؛ محمد حسن طالبیان؛ محمد باقر قالیباف؛ سید رضا صالحی امیری


رویکرد منظرین، عامل موفقیت گردشگری شهری

دوره 11، شماره 30، مهر 1393، صفحه 59-66

مهدی زندیه؛ شروین گودرزیان