کلیدواژه‌ها = استعاره
استعاره به‌مثابۀ امتداد قیاس و شیوۀ استدلال طراحی معماری

دوره 19، شماره 110، مرداد 1401، صفحه 49-66

10.22034/bagh.2022.303427.4993

سجاد آئینی؛ خسرو افضلیان؛ ایرج اعتصام؛ فرهاد شریعت راد


معماری، به‌مثابه ذهنِ بسیط

دوره 15، شماره 64، مهر 1397، صفحه 29-40

10.22034/bagh.2018.69478

علی مرجوعی؛ بهرام شاهدی؛ مرضیه پیراوی ونک؛ مریم قاسمی سیچانی