نویسنده = ���������� ������ �������� ��������������
سبک‌شناسی حاشیۀ قالی‌های ایران قرن دهم ه. ق. بر اساس مراکز قالیبافی

دوره 19، شماره 109، تیر 1401، صفحه 47-56

10.22034/bagh.2022.286812.4890

رضوان احمدی پیام؛ عفت السادات افضل طوسی؛ اشرف السادات موسوی لر


تبیین مفهوم پدیدارشناسی هرمنوتیکی در طراحی محصول

دوره 17، شماره 84، خرداد 1399، صفحه 63-72

10.22034/bagh.2020.182942.4087

اشرف‌السادات موسوی‌لر؛ بهزاد سلیمانی؛ معصومه اسماعیل زاده


آیکونولوژی نگارۀ لیلی و مجنون در سفال سلجوقی

دوره 16، شماره 75، شهریور 1398، صفحه 47-52

10.22034/bagh.2019.158898.3876

سهیلا نمازعلیزاده؛ اشرف‌السادات موسوی‌لر