نویسنده = ���������������������� ����������������
سازه آبی لور اندیمشک یادگاری به جا مانده از دوران ایلخانی

دوره 12، شماره 33، تیر 1394، صفحه 59-68

حسن اکبری؛ محمدشریف مرادسلطان؛ سیدمحمود میراسکندری؛ حمیدرضا کرمی