نویسنده = ایرج اعتصام
استعاره به‌مثابۀ امتداد قیاس و شیوۀ استدلال طراحی معماری

دوره 19، شماره 110، مرداد 1401، صفحه 49-66

10.22034/bagh.2022.303427.4993

سجاد آئینی؛ خسرو افضلیان؛ ایرج اعتصام؛ فرهاد شریعت راد


طراحی مبتنی بر روایت به‌عنوان روشی تاریخی (نمونۀ موردی: مسجد جامع فهرج)

دوره 18، شماره 104، بهمن 1400، صفحه 93-110

10.22034/bagh.2021.274960.4816

سجاد آئینی؛ خسرو افضلیان؛ ایرج اعتصام؛ فرهاد شریعت راد


معماری بومی ایران د‌‌ر خوانشی نوین از د‌‌هۀ چهل خورشید‌‌ی تا کنون

دوره 17، شماره 86، مرداد 1399، صفحه 51-64

10.22034/bagh.2019.193734.4209

مرجان ارباب زاده؛ ایرج اعتصام؛ سید مجید مفیدی شمیرانی