نویسنده = فرهنگ مظفر
نقد معماری مسجد نصیرالملک شیراز براساس نصوص دینی

دوره 16، شماره 78، آذر 1398، صفحه 53-68

10.22034/bagh.2019.104311.3283

محسن اکبرزاده؛ مرضیه پیراوی ونک؛ فرهنگ مظفر


مدل‌های تحسین زیبایی برگرفته از مراتب حمد در قرآن

دوره 15، شماره 66، آذر 1397، صفحه 29-42

10.22034/bagh.2023.76900

فرهنگ مظفر؛ احمدرضا اخوت؛ عاطفه پورصالحی


گونه‌شناسی مدل‌ها و بررسی تطبیقی روش‌های ثبت تصاویر ذهنی و نقشه‌های شناختی از محیط

دوره 12، شماره 33، تیر 1394، صفحه 13-22

علی اسدپور؛ محسن فیضی؛ فرهنگ مظفر؛ مصطفی بهزادفر