نویسنده = مجید مفیدی شمیرانی
معماری بومی ایران د‌‌ر خوانشی نوین از د‌‌هۀ چهل خورشید‌‌ی تا کنون

دوره 17، شماره 86، مرداد 1399، صفحه 51-64

10.22034/bagh.2019.193734.4209

مرجان ارباب زاده؛ ایرج اعتصام؛ سید مجید مفیدی شمیرانی


معیارهای شاکله بوم‌شهر از دیدگاه نظریه‌پردازان

دوره 11، شماره 31، دی 1393، صفحه 99-108

سیده شفق شریفیان بارفروش؛ مجید مفیدی شمیرانی


تدوین معیارهای ساختار محلات شهری پایدار

دوره 11، شماره 29، تیر 1393، صفحه 59-70

سید مجید مفیدی شمیرانی؛ حامد مضطرزاده


گونه‌شناسی شهرها، بنادر و جزایر جنوبی ایران در دوره قاجار با معیارهای آبادانی

دوره 10، شماره 26، مهر 1392، صفحه 59-70

سید مجید مفیدی شمیرانی؛ نیلوفر نیکقدم؛ منصوره طاهباز


چگونگی بهره‌گیری از توده زمین در معماری بومی جهان؛

دوره 7، شماره 15، اسفند 1389، صفحه 13-26

زهرا برزگر مروستی؛ سید مجید مفیدی