نویسنده = مرضیه پیراوی ونک
نقد معماری مسجد نصیرالملک شیراز براساس نصوص دینی

دوره 16، شماره 78، آذر 1398، صفحه 53-68

10.22034/bagh.2019.104311.3283

محسن اکبرزاده؛ مرضیه پیراوی ونک؛ فرهنگ مظفر


خوانش وجه استعلا و چاپلوسی در بازتاب تصویری دو اثر منسوب به مدیحه‌سرایی آیین بار فرهنگ ایران

دوره 15، شماره 69، اسفند 1397، صفحه 19-28

10.22034/bagh.2019.82305

نسرین ستاری نجف آبادی؛ مرضیه پیراوی ونک؛ زهره طباطبایی؛ جلیل جوکار


معماری، به‌مثابه ذهنِ بسیط

دوره 15، شماره 64، مهر 1397، صفحه 29-40

10.22034/bagh.2018.69478

علی مرجوعی؛ بهرام شاهدی؛ مرضیه پیراوی ونک؛ مریم قاسمی سیچانی