نویسنده = سید مهدی موسوی کوهپر
نگــارکنــد الیــمایـی خنـگ اژدر 2 و مقایسة آن با دیگر نگارکندهای الیـمایی

دوره 10، شماره 25، تیر 1392، صفحه 59-68

علیرضا هژبری نوبری؛ نورالله مرادی؛ فرهنگ خادمی ندوشن؛ مهدی موسوی کوهپر


چهارتاقی خانه دیو، آتشکده‌ای نو یافته از دوره ساسانی

دوره 7، شماره 15، اسفند 1389، صفحه 79-92

حسن هاشمی زرج‌آباد؛ فرهنگ خادمی ندوشن؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ جواد نیستانی