داوران

 داوران نشریۀ باغ نظر در سال 99

 

 

 

نام

نام خانوادگی

تخصص

 وابستگی سازمانی

 

محمد

آتشین بار

 معماری منظر

 پژوهشکدۀ نظر

 

بهرام

آجورلو

 باستان‌شناسی

 دانشگاه هنر اسلامی تبریز؛ پروژۀ بین المللی ربع رشیدی تبریز

 

احسان

احمدی

 طراحی شهری؛ توسعۀ شهری پایدار؛  روانشناسی محیطی

 دانشگاه تهران

 

فریال

احمدی

 اکولوژی منظر؛ مرمت منظر؛ تاب‌آوری محیطی؛ طراحی اکولوژیکی

 دانشگاه مازندران

 

محمود

احمدی

 اقلیم‌شناسی؛ برنامه‌ریزی محیطی

 دانشگاه شهید بهشتی

 

حسین

آخانی سنجانی

 گیاه‌شناسی

دانشگاه تهران 

 

مرتضی

ادیب

معماری منظر

دانشگاه شهید بهشتی

 

علی

اسدپور

 معماری منظر؛ معماری داخلی

 دانشگاه هنر شیراز

 

لادن 

اعتضادی

 شهرسازی؛ تاریخ معماری

 دانشگاه شهید بهشتی

 

محمد 

افروغ

پژوهش هنر؛ فرش

دانشگاه اراک

 

سیدمهدی

آقاپور

 مطالعات فرهنگی؛ فرهنگ‌پژوهی

     دانشگاه تهران 

 

آزاده

آقالطیفی

 مسکن، معماری بومی، نوسازی بافت های فرسوده

 دانشگاه شهید بهشتی

 

سید رحمان

اقبالی

 معماری؛ طراحی شهری

 دانشگاه بین المللی امام خمینی

 

محسن

اکبرزاده

 معماری؛ معماری اسلامی

 دانشگاه هنر اصفهان

 

غلامرضا

اکرمی

 معماری

 دانشگاه تهران

 

احمد

الستی

 هنرهای نمایشی؛ سینما  دانشگاه تهران
 

ایدا

ال هاشمی

 معماری منظر

 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی 

 

نظام الدین

امامی فر

 ارتباط تصویری

 دانشگاه شاهد

 

علی

اندجی گرمارودی

 معماری؛ معماری الگوریتمیک؛ معماری دیجیتال

 مدرس مدعو دانشگاه تهران 

 

الهام

اندرودی

 معماری؛ انفورماتیک معماری

 دانشگاه تهران
 

حمیدرضا

انصاری

 معماری

 دانشگاه تهران

 

مجتبی

انصاری

 معماری؛ معماری منظر

 دانشگاه تربیت مدرس

 

سعید

انواری

 فلسفۀ غرب؛ فلسفه و کلام اسلامی

 دانشگاه علامه طباطبائی 

 

محمد

ایرانمنش

 معماری

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

حسن

ایزدی

برنامه‌ریزی روستایی

دانشگاه شیراز

 

سیمون

آیوازیان

 معماری

 دانشگاه تهران

 

فریدون

آورزمانی

 هنر ایران باستان

 پژوهشکدۀ نظر 

 

محمد

باقری

 معماری

 دانشگاه زنجان

 

محمدصابر

باقریان

 پژوهش هنر؛ شهرسازی،؛ پدیدارشناسی

 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

 

امیر

بانی مسعود

 معماری

 دانشگاه مک گیل 

 

ناصر

براتی

 شهرسازی

 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

 

شهیندخت

برق جلوه

 معماری؛ علوم محیطی

 دانشگاه شهید بهشتی

 

مهرنوش

بسته‌نگار

 مدیریت گردشگری

 پژوهشکدۀ توسعۀ تکنولوژی

 

محمدرضا

بمانیان

 معماری

 دانشگاه تربیت مدرس

 

فاطمه

بنویدی

 فلسفۀ هنر

 فرهنگستان هنر

 

زهرا

پاکزاد

 مطالعات هنرهای تجسمی

 دانشگاه الزهراء (س)

 

پروانه

پرچگانی

 مدیریت گردشگری

 دانشگاه علم و فرهنگ 

 

احمد

پوراحمد

 جغرافیای انسانی؛ جغرافیای شهری

 دانشگاه تهران

 

محمدرضا

پورجعفر

 طراحی شهری

 دانشگاه تربیت مدرس

 

زهره

ترابی

 معماری

 دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد زنجان

 

کتایون

تقی زاده

 معماری

 دانشگاه تهران

 

سید حسن

تقوائی

 معماری منظر

 دانشگاه شهید بهشتی

 

محمود

تیموری

 معماری

 پژوهشکدۀ نظر

 

احمد

تندی

 صنایع دستی؛ هنر اسلامی

 دانشگاه هنر تهران

 

نغمه

ثمینی

 پژوهش هنر؛ هنرهای نمایشی

 دانشگاه تهران

 

بهروز

جانی پور

 معماری؛ معماری منظر؛ مهندسی فضای سبز

 دانشگاه تهران

 

حمیدرضا

جیحانی

 معماری؛ مرمت بناها و بافت‌های تاریخی

 دانشگاه کاشان

 

منوچهر

جهانیان

 مدیریت گردشگری

 دانشگاه علم و فرهنگ 

 

شهره

جوادی

 تاریخ هنر؛ هنر ایران باستان

 پژوهشکدۀ نظر؛ دانشگاه تهران

 

اصغر

جوانی

 هنر ایران؛ هنر اسلامی

 دانشگاه هنر اصفهان 

 

وحید

چوپانکاره

 طراحی صنعتی

 دانشگاه تهران

 

غلامعلی

حاتم

 تاریخ هنر

 دانشگاه هنر؛ دانشگاه آزاد اسلامی

 

کاوه

حاجی علی اکبری

 معماری؛ برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای

 سازمان نوسازی شهر تهران

 

فرح

حبیب

 معماری؛ شهرسازی

 دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد علوم و تحقیقات

 

امین

حبیبی

 معماری منظر؛ معماری اقلیمی

 دانشگاه شیراز

 

کیومرث

حبیبی

 شهرسازی

 دانشگاه کردستان

 

عیسی

حجت

 معماری

 دانشگاه تهران

 

محمد

حسن‌پور

فلسفۀ هنر؛ عکاسی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

شاهین

حیدری

 معماری؛ معماری-انرژی

 دانشگاه تهران

 

وحید

حیدر نتاج

 معماری

 دانشگاه مازندران

 

سعید

حقیر

 تاریخ و فلسفه هنر و معماری؛ معماری پایدار؛ معماری زمینه گرا

 دانشگاه تهران

 

سیدمهدی

خاتمی

 شهرسازی

 تربیت مدرس

 

محمد حسن

خادم زاده

 معماری؛ مطالعات معماری ایرانی؛ مرمت 

 دانشگاه تهران

 

سعید

خاقانی

 معماری؛ جامعه‌شناسی و تاریخ‌نگاری معماری؛ مرمت

 دانشگاه تهران

 

مژگان

خاکپور

 پژوهش هنر؛ معماری؛ جامعه شناسی معماری

 دانشگاه گیلان

 

مینو

خاکپور

 پژوهش هنر؛ معماری

 دانشگاه علم و فرهنگ - واحد رشت

 

مهدی

خاک زند

 معماری؛ معماری منظر

 دانشگاه علم و صنعت ایران

 

مهدی

خان سفید

 معماری منظر؛ طراحی محیط زیست

 دانشگاه تهران

 

رضا

خیرالدین

 شهرسازی

 دانشگاه علم و صنعت ایران

 

شهریار

خونساری

 عکاسی

 پژوهشکدۀ نظر

 

ایرج

داداشی

 پژوهش هنر؛ هنر اسلامی

 دانشگاه هنر تهران

 

هاشم

داداش پور

 شهرسازی؛ برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای

 دانشگاه تربیت مدرس

 

ابوالقاسم

دادور

باستان‌شناسی؛ تاریخ هنر؛ اسطوره شناسی

دانشگاه الزهرا

 

هلیا

دارابی

 پژوهش هنر

 پژوهشکدۀ نظر

 

سید عبدالهادی

دانشپور

 معماری؛ شهرسازی

 دانشگاه علم و صنعت ایران

 

سیدموسی

دیباج

 فلسفه؛ فلسفۀ هنر

 دانشگاه تهران

 

مریم

دبیری

 معماری منظر

 شرکت پارس ون

 

نازیلا

دریایی

 پژوهش هنر

 بنیاد دانشنامه نگاری ایران

 

کامران

ذکاوت

 طراحی شهری

 دانشگاه شهید بهشتی

 

سینا

رزاقی اصل

 شهرسازی

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 

 

امید

ریسمان چیان

 معماری؛ معماری منظر؛ شهرسازی

 مؤسسه آموزش عالی رسام

 

احسان

رنجبر

 معماری؛ طراحی شهری

 دانشگاه تربیت مدرس

 

زهرا

رهبرنیا

 ارتباط تصویری؛ پژوهش هنر

 دانشگاه الزهراء (س)

 

مجید

زارعی

 طراحی شهری؛ شهرسازی

 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

 

مهدی

زندیه

 معماری منظر؛ طراحی شهری

 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

 

رضا

سامه

 معماری

 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

 

بیت اله

ستاریان

 معماری

  دانشگاه تهران 

 

حسن

سجادزاده

معماری؛ طراحی شهری 

 دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

محسن

سرتیپی پور

 معماری

 دانشگاه شهید بهشتی 

 

مجید

سرسنگی

 هنرهای نمایشی

 دانشگاه تهران

 

مهرداد

سلطانی

 معماری؛ معماری منظر

 دانشگاه زنجان

 

حسین

سلطان زاده

 معماری

 دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی

 

سید جواد

سلیمی

 عکاسی

 دانشگاه هنر تهران

 

حامد

سلیمان زاده

 سینما و تئاتر؛ تاریخ و فلسفه هنر

 پژوهشکدۀ نظر

 

مهین

سهرابی نصیرآبادی

 پژوهش هنر؛ صنایع دستی؛ مرمت آثار

 دانشگاه الزهراء (س)

 

کیانوش

سوزنچی

 علوم محیطی؛ طراحی محیط زیست

 دانشگاه تربیت مدرس

 

پریسا

شادقزوینی

 فلسفۀ هنر؛ نقاشی

 دانشگاه الزهراء (س)

 

آزاده

شاهچراغی

 معماری

 دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد علوم و تحقیقات

 

محمدرضا

شیرازی

 شهرسازی

 دانشگاه اکسفورد بروکس 

 

محمدحسین

شریف زادگان

 برنامه‌ریزی و طراحی شهری و منطقه‌ای

 دانشگاه شهید بهشتی 

 

علی

شرقی

 معماری؛ معماری منظر

 دانشگاه شهید رجایی تهران

 

اسماعیل

شیعه

 شهرسازی؛ برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای

 دانشگاه علم و صنعت ایران

 

سعید

شفیعا

 مدیریت گردشگری

 پژوهشکدۀ نظر

 

رضا

شکوری

 معماری

 دانشگاه هنر تهران

 

محمد صالح

شکوهی

 شهرسازی

 دانشگاه علم و صنعت ایران

 

مجید

صالحی نیا

 معماری

 دانشگاه هنر اصفهان

 

سیدعلی

صفوی

 شهرسازی؛ طراحی شهری

 دانشگاه تربیت مدرس

 

رضا

صمیم

 مطالعات فرهنگی

  پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

 

فریده

طالب پور

 طراحی پارچه و لباس

 دانشگاه الزهراء (س)

 

علیرضا

طاهری

 تاریخ هنر؛ طراحی فرش

 دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

علی

طیبی

 شهرسازی؛ برنامه‌ریزی شهری

 دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی 

 

حسین

طوسی

مدیریت پروژه؛ مدیریت شهری؛ تکنولوژی معماری

 دانشگاه تهران

 

شرلی

عابدیان

 معماری مذهبی مسیحی

 سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

 

پدیده

عادلوند

 پژوهش هنر

 پژوهشکدۀ نظر

 

رامین

عرفانیان

 محیط زیست؛ فضای سبز شهری

 شهرداری تهران 

 

مهران

علی الحسابی

 معماری؛ طراحی شهری

 دانشگاه علم و صنعت ایران

 

علیرضا

عندلیب

شهرسازی

 دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد علوم و تحقیقات

 

افرا

غریب پور

 معماری

 دانشگاه تهران

 

مریم

غروی الخوانساری

 معماری

 دانشگاه تهران 

 

عطیه

غفوری

 معماری منظر

 دانشگاه استراسبورگ

 

مهدی

فاطمی

 معماری منظر

 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

 

احمد علی

فرزین

 معماری؛ طراحی و توسعۀ بقاع متبرکه و اماکن عبادی

 دانشگاه تهران

 

فرشاد

فرشته حکمت

 هنرهای نمایشی؛ پژوهش هنر

 دانشگاه تهران

 

زهرا

قیابکلو

 تکنولوژی معماری

 دانشگاه تهران

 

مینو

قره بگلو

 معماری

 دانشگاه هنر اسلامی تبریز

 

محمود

قلعه نوئی

 شهرسازی؛ طراحی شهری

 دانشگاه هنر اصفهان

 

فاطمه

کاتب

 معماری؛ معماری داخلی؛ پژوهش هنر

 دانشگاه الزهرا (س)

 

محسن

کافی

 علوم باغبانی؛ فیزیولژوی گیاهان فضای سبز

 دانشگاه تهران 

 

حامد

کامل نیا

 معماری

 دانشگاه فردوسی مشهد

 

عاطفه

کرباسی

معماری؛ معماری منظر

دانشگاه شهید بهشتی

 

مصطفی

کیانی

 معماری معاصر ایران و جهان؛ فرهنگ و معماری

 دانشگاه هنر اصفهان

 

حسن

کریمیان

 باستان‌شناسی

 دانشگاه تهران 

 

مهرداد

کریمی مشاور

 معماری؛ منظر شهری

 دانشگاه بوعلی سینا

 

اصغر

کفشچیان

 هنرهای تجسمی؛ نقاشی

 دانشگاه تهران

 

کیومرث

کلانتری

 محیط زیست

 سازمان حفاظت محیط زیست استان تهران

 

بهروز

گتمیری

 راه و ساختمان

 دانشگاه تهران 

 

محمود

گلابچی

 معماری؛ عمران

 دانشگاه تهران

 

کوروش

گلناری

 مجسمه‌سازی؛ هنرهای تجسمی

 دانشگاه هنر تهران 

 

سهند

لطفی

 شهرسازی؛ طراحی و مرمت شهری

 دانشگاه شیراز

 

حمید

ماجدی

 معماری شهرسازی

 دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد علوم و تحقیقات

 

امین

ماهان

 معماری منظر

 دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد لاهیجان

 

حشمت اله

متدین

 معماری؛ منظر شهری

 دانشگاه تهران

 

محمدرضا

مثنوی

 معماری؛ توسعۀ شهری پایدار

 دانشگاه تهران

 

سید احمد

محیط طباطبایی

 مطالعات فرهنگی-تاریخی

 سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

 

رحمت

محمدزاده

 شهرسازی؛ برنامه‌ریزی شهری 

 دانشگاه تبریز

 

سید امیرسعید

محمودی

 معماری

 دانشگاه تهران

 

فتانه

محمودی

 پژوهش هنر؛ صنایع دستی؛ هنر اسلامی

 دانشگاه مازندران

 

اسکندر

مختاری

 باستان‌شناسی؛ مرمت بناها و بافت‌های تاریخی؛ پژوهش هنر

 دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران مرکزی

 

آتوسا

مدیری

 معماری؛ شهرسازی

 دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران مرکزی

 

محمدرضا

مریدی

 جامعه‌شناسی هنر

 دانشگاه هنر تهران

 

سارا

مزینانی شریعتی

 ادبیات؛ جامعه‌شناسی؛ انسان‌شناسی اجتماعی

 دانشگاه تهران

 

علیرضا

مستغنی

 معماری

 دانشگاه هنر تهران

 

عباس

مسعودی

 معماری منظر

 دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد کرمان 

 

بهزاد

مسعودی اصل

 معماری

 پژوهشکدۀ نظر

 

زهرا

مسعودی امین

 ارتباط تصویری؛ نگارگری؛ تاریخ هنر

 دانشگاه الزهرا (س)

 

قاسم

مطلبی

 معماری؛ طراحی شهری

 دانشگاه تهران

 

حامد

مظاهریان

 معماری؛ معماری اسلامی

 دانشگاه تهران

 

غلامحسین

معماریان

 معماری ایران؛ معماری اسلامی

 دانشگاه علم و صنعت ایران

 

مهدی

معینی

 معماری

 دانشگاه هنر اصفهان

 

سید مجید

مفیدی

 معماری؛ معماری اقلیمی؛ طراحی شهری

 دانشگاه علم و صنعت 

 

مجید رضا

مقنی پور

 پژوهش هنر؛ صنایع دستی

 دانشگاه شیراز

 

بهروز

منصوری

 معماری

 دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران مرکزی

 

سید امیر

منصوری

 معماری منظر

 دانشگاه تهران

 

کاوه

منصوری

 مرمت بناهای تاریخی؛ معماری ایران؛ معماری آرامگاهی

 مهندسان مشاور عمارت خورشید

 

مریم

منصوری

 معماری منظر

 پژوهشکدۀ نظر

 

فاطمه

مهدیزاده سراج

 معماری؛ شهرسازی؛ مرمت بناهای تاریخی

 دانشگاه علم و صنعت ایران

 

محمدجواد

مهدوی نژاد

 معماری؛ فناوری‌های نوین معماری

 دانشگاه تربیت مدرس

 

محمدرضا

مهربانی گلزار

 معماری منظر؛ زیبایی‌شناسی معماری

 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

 

منصور

مهرنگار

 تاریخ هنر؛ نمادشناسی؛ هنر اسلامی

 مؤسسۀ آموزش عالی ناصر خسرو 

 

اشرف السادات

موسوی لر

 پژوهش هنر

 دانشگاه الزهرا (س)

 

افسانه

ناظری

 پژوهش هنر؛ هنر اسلامی

 دانشگاه هنر اصفهان

 

عباس

نامجو

 باستان‌شناسی؛ تاریخ هنر

 دانشگاه علم و فرهنگ

 

احمد

ندایی فرد

 طراحی صنعتی

 دانشگاه الزهرا (س)

 

هادی

ندیمی

 معماری

 دانشگاه شهید بهشتی

 

عبدالحمید

نقره کار

 معماری اسلامی

 دانشگاه علم و صنعت ایران

 

فرشاد

نوریان

 شهرسازی

 دانشگاه تهران

 

ویدا

نوروز برازجانی

 معماری

 دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران مرکزی

 

علیرضا

هژبری توبری

 باستان‌شناسی

 دانشگاه تربیت مدرس

 

مهناز

هنری‌مهر

 پژوهش هنر؛ هنرهای تجسمی  دانشگاه الزهراء (س)

 

 

عباس

وریج کاظمی

 مطالعات فرهنگی؛ گرافیک محیطی

 دانشگاه علم و فرهنگ

 

احمدرضا

یاوری

 محیط زیست  دانشگاه تهران