دوره و شماره: دوره 11، شماره 28، فروردین 1393، صفحه 1-78 

مقالۀ پژوهشی

1. طرحواره سکونت عشایر

صفحه 3-14

رضا شکوری؛ الهام خدادادی


2. مطالعه تطبیقی رقص شیوا و رقص سماع

صفحه 15-24

علیرضا نوروزی‌طلب؛ پدیده عادلوند


3. روح مکان در باغ ایرانی

صفحه 25-38

لیلا مدقالچی؛ مجتبی انصاری؛ محمدرضا بمانیان