دوره و شماره: دوره 15، شماره 68، بهمن 1397 
6. بهره‌گیری از طبیعت در آموزش طراحی سازه در معماری

صفحه 59-72

10.22034/bagh.2019.81658

امیررضا روحی زاده؛ محمدرضا حافظی؛ محمد فرخ زاد؛ سیامک پناهی