دوره و شماره: دوره 15، شماره 67، دی 1397، صفحه 5-80 
8. نشانه شناسی مراسم آیینی پیرِ شالیار در منظر فرهنگی هورامان

صفحه 17-30

یوسف حمه جانی؛ قادر بایزیدی؛ جلیل سحابی