دوره و شماره: دوره 17، شماره 90، آذر 1399، صفحه 5-126 

مقالۀ پژوهشی

1. بازتعریف هستی‌‌شناختی مکان به‌مثابۀ امر شهری-رابطه‌ای

صفحه 5-18

رضا بصیری مژدهی؛ سید عبدالهادی دانشپور؛ مهران علی الحسابی


5. بررسی معماری ایلخانی با تکیه بر آثار معماری شهر اوجان

صفحه 67-80

رحیم ولایتی؛ حمید کرمی‌پور کرمی‌پور؛ فرزانه سعادتی‌راد


6. همگرایی معماری ایرانی با هنر نگارگری

صفحه 81-92

بهروز جانی پور؛ نیلوفر محمدی؛ گلشن رضائی میر قائد