دوره و شماره: دوره 17، شماره 82، فروردین 1399، صفحه 5-78 
4. مطالعۀ مقایسه‌ای میدان‌های حکومتی و غیرحکومتی تهران در گسترۀ نمای شهری

صفحه 43-54

فرانک هوشمند شعبان آبادی؛ نیما ولی بیگ؛ مصطفی بهزادفر؛ محسن فیضی