دوره و شماره: دوره 16، شماره 80، بهمن 1398، صفحه 5-74 
4. عوامل فراسازمانی مؤثر بر تصمیم‌سازی و عملکرد اخلاقی شرکت‌های خدمات مهندسی مشاوره

صفحه 41-50

امیر ردایی؛ محمدحسین صبحیه؛ سعید نظری توکلی؛ مقصود فراستخواه؛ داوود دانش جعفری


6. استراتژی توسعۀ اقتصاد فرهنگی صنعت مد در ایران

صفحه 63-74

سپیده یاقوتی؛ اشرف السادات موسوی لر؛ فریناز فربود