دوره و شماره: دوره 16، شماره 78، آذر 1398، صفحه 5-76 

مقالۀ پژوهشی

1. عملکرد نمایه‌ای شرق‌شناسی در هنر معاصر ایران

صفحه 5-14

10.22034/bagh.2019.142043.3701

سیدسعید حسینی؛ خشایار قاضی‌زاده؛ پرویز حاصلی