نویسنده = داوری، روشنک
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تطبیقی تعزیه و هنر پرفورمنس با رویکرد مخاطب محور

دوره 14، شماره 49، تیر 1396، صفحه 21-32

زهرا رهبرنیا؛ روشنک داوری