نویسنده = آقایی، پرویز
تعداد مقالات: 1
1. تولید و بازتولید فضا در چرخۀ دوم انباشت سرمایه؛نقدی بر زندگی روزمره در فضای زیسته

دوره 16، شماره 80، بهمن 1398، صفحه 29-40

پرویز آقایی؛ جمیله توکلی نیا؛ محسن کلانتری؛ زهره فنی