نویسنده = حبیبی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. تأملی بر نقش برجستۀ شکارگاه خسرو دوم (؟) در تاق بستان و الگوپذیری از آن در نقش برجستۀ تنگ‌واشی فتحعلی‌شاهِ قاجار

دوره 9، شماره 21، شهریور 1391، صفحه 67-80

یداله حیدری باباکمال؛ رضا پذیرش؛ پارمیس سرور؛ حسین حبیبی