نویسنده = حسامی کرمانی، منصور
تعداد مقالات: 2
1. سیر تطور کشکول از منظر هانس روبرت یاوس

دوره 15، شماره 62، مرداد 1397، صفحه 57-68

نغمه حسین قزوینی؛ منصور حسامی کرمانی


2. نقش تعاملی هنر، تجارت و پایگاه‌های مؤثر از منظر نشانه‌شناسی

دوره 11، شماره 31، دی 1393، صفحه 55-66

صدیقه احمدیان باغبادرانی؛ عفت السادات افضل طوسی؛ منصور حسامی کرمانی