نویسنده = زکریایی کرمانی، ایمان
تعداد مقالات: 1
1. بازنمایی تابلوی شام آخر لئوناردو داوینچی در عصر پست‌مدرن با رویکرد انتزاعی – مینیمالیسم

دوره 14، شماره 51، شهریور 1396، صفحه 33-44

مهسا السادات بحرینیان؛ ایمان زکریایی کرمانی؛ احسان آقابابایی