نویسنده = جوانی، اصغر
تعداد مقالات: 2
1. شاهنامه بزرگ، سندی بر گفتمان ایرانی‌گرایی ایلخانان

دوره 14، شماره 54، آذر 1396، صفحه 57-64

رضا افهمی؛ اصغر جوانی؛ سید محمد مهرنیا