نویسنده = شهابی، علی
تعداد مقالات: 1
1. فضای باز میدان نقش‌جهان؛ ارزش‌ها و مسئله‌ها

دوره 13، شماره 44، بهمن 1395، صفحه 53-64

علی شهابی؛ رضا ابویی؛ محمود قلعه نویی