نویسنده = اخلاصی، احمد
تعداد مقالات: 2
1. تأثیرات نرم‌افزار Sketch Up بر فرایند ترسیم اسکیس‌های معماری

دوره 10، شماره 25، تیر 1392، صفحه 29-38

هاشم هاشم‌نژاد؛ احمد اخلاصی؛ بهرام صالح صدق‌پور؛ کاوه شکوهی دهکردی


2. ارزیابی تاثیرات نرم افزار Sketch Up بر فرایند ترسیم اسکیسهای معماری

دوره 10، شماره 25، تیر 1392، صفحه 29-38

کاوه شکوهی دهکردی؛ هاشم هاشم نژاد؛ احمد اخلاصی؛ بهرام صالح صدق پور