نویسنده = مصباح، گیتا
تعداد مقالات: 2
2. بازنمایی قدرت در آثار اعضای انجمن هنرمندان نقاش ایران

دوره 13، شماره 42، آذر 1395، صفحه 89-104

گیتا مصباح؛ زهرا رهبرنیا