نویسنده = سحابی، جلیل
تعداد مقالات: 3
1. نشانه‌شناسی مراسم آیینی پیرِ شالیار در منظر فرهنگی هورامان

دوره 15، شماره 67، دی 1397، صفحه 17-30

یوسف حمه جانی؛ قادر بایزیدی؛ جلیل سحابی


2. نشانه شناسی مراسم آیینی پیرِ شالیار در منظر فرهنگی هورامان

دوره 15، شماره 67، دی 1397، صفحه 17-30

یوسف حمه جانی؛ قادر بایزیدی؛ جلیل سحابی


3. مطالعة کیفی دلالت‌های معنایی معماری هورامان‌تخت از منظر نشانه‌شناسی

دوره 14، شماره 57، اسفند 1396، صفحه 45-62

یوسف حمه جانی؛ قادر بایزیدی؛ جلیل سحابی