نویسنده = مثنوی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بسط شاخص‌های کلیدی سنجش تاب‌آوری مکانی-فضایی شهری؛ مرور فشرده ادبیات نظری

دوره 14، شماره 57، اسفند 1396، صفحه 19-32

فریبا قرایی؛ محمدرضا مثنوی؛ مونا حاجی بنده