نویسنده = فلامکی، محمد منصور
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مسئلۀ حقیقت و زمان در حفاظت و مرمّت میراث فرهنگی

دوره 15، شماره 69، اسفند 1397، صفحه 5-18

سودابه یوسف نژاد؛ محمد منصور فلامکی