نویسنده = محمدی‌فر، یعقوب
تعداد مقالات: 1
1. جولیان : آتشکده نویافته ساسانی در آبدانان ایلام

دوره 8، شماره 19، اسفند 1390

یعقوب محمدی‌فر؛ عباس مترجم