نویسنده = پارسائی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. نارسایی های موجود در فرآیند بهسازی لرزه ای ابنیة تاریخی

دوره 14، شماره 48، خرداد 1396، صفحه 57-68

علیرضا پارسائی؛ رضا ابویی؛ حسینعلی رحیمی