نویسنده = حمزه نژاد، مهدی
تعداد مقالات: 2
2. راز جاودانگی آثار معماری*(تحلیلی بر نگرش¬های نوگرا و فرانوگرا و رویکرد های فراگیرتر)

دوره 6، شماره 12، بهمن 1388، صفحه 31-44

عبدالحمید نقره کار؛ مهدی حمزه نژاد؛ آیسان فروزنده