مدارا؛ راهبردی معنوی یا معنویتی راهبردی درگردشگری خلاق

نوع مقاله: مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشکده توسعه تکنولوژی

2 دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

"خلاقیت"، امروزه کلید واژه‏ای است که در صنایع و اقتصاد جای خود را باز کرده و تبدیل به مهم‏ترین رکن تولید ثروت در جوامع شده است. ایده اقتصاد خلاق، پس از مطرح شدن نظرات الگوهای رشد درون‏زا، از دهه 1990 مطرح شد و درپی آن در اواخر قرن بیستم، با گذار بشریت از دوران مدرنیته و جهانی شدن، نظریه شهر خلاق متولد گردید. بطوری‏که توجه به نقش فرهنگ، خلاقیت و منابع فرهنگی و محلی به عنوان اهرم‏های کلیدی توسعه پایدار شهری مورد توجه و تاکید بین‏المللی قرار گرفت. در میان نظریه‏پردازان "شهر خلاق"، فلوریدا نظریه‏پرداز برجسته، سه متغیر کلیدی مدارا، استعداد و تکنولوژی را از ویژگی‏های اصلی شهر خلاق برمی‏شمرد و واجدان آن را برندگان این عصر تعریف می‏کند. در میان این سه شاخص، اما مدارا و تسامح، نقشی پررنگ‏تر و راهبردی دارد زیرا وجود و حضور استعداد و فناروری، سخت به پیش‏شرط مدارا، محتاج است. به اعتقاد فلوریدا فرهنگ تسامح‏گرا و باز، عامل اصلی موفقیت اقتصادی جدید شهرها است.
گردشگری خلاق، نسل سوم گردشگری، که از یک سو با فرهیختگی گردشگران و تمایل به داشتن تجارب متمایز، ارتباطی ناگسستنی دارد و از سوی دیگر بدلیل عدم نیاز به سرمایه‏گذاری‏های سنگین و سخت و توجه به فرهنگ، آداب و رسوم محلی و ویژگی‏های منحصر به فرد شهرها، مورد اقبال شهرها و مقاصد گردشگری قرار گرفته است، فرایندی است که اگر آن را شرط لازم و کافی توسعه شهرها بدانیم، بیراه نرفته‏ایم.
اما آنچه این مقاله برآن تاکید و تصریح دارد، نقش راهبردی مدارا در این فرایند است. گردشگری خلاق عرضه‏محور، مقصدمحور و فعالیت محور، خصوصا در بستر شهر خلاق را گریزی نیست جز آنکه پرچم سفید تسامح، تساهل و مدارا را به عنوان معنوی‏ترین و مهمترین مولفه شهر خلاق، افراشته نماید تا بذر استعدادهای انسانی در این فضای مساعد، شکوفه کند و فناوری‏ ثمره آن گردد. به این ترتیب است که جوامع محلی طعم شیرین توسعه و رفاه را خواهند چشید. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی نشان می‏دهد که مدارا، راهبردی معنوی برای توسعه گردشگری خلاق است که در گستره شهر خلاق تحقق می‏یابد، از آن سود می‏برد و به آن بهره می‏رساند. همچنین بیان می‏کند که این شاخص در منابع چهارگانه معنویت مورد توجه و تاکید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tolerance; spiritual strategy or strategic spirituality in creative tourism

نویسنده [English]

  • Ali Hassani 2
2 University of science and Culture
چکیده [English]

چکیده
"خلاقیت"، امروزه کلید واژه‏ای است که در صنایع و اقتصاد جای خود را باز کرده و تبدیل به مهم‏ترین رکن تولید ثروت در جوامع شده است. ایده اقتصاد خلاق، پس از مطرح شدن نظرات الگوهای رشد درون‏زا، از دهه 1990 مطرح شد و درپی آن در اواخر قرن بیستم، با گذار بشریت از دوران مدرنیته و جهانی شدن، نظریه شهر خلاق متولد گردید. بطوری‏که توجه به نقش فرهنگ، خلاقیت و منابع فرهنگی و محلی به عنوان اهرم‏های کلیدی توسعه پایدار شهری مورد توجه و تاکید بین‏المللی قرار گرفت. در میان نظریه‏پردازان "شهر خلاق"، فلوریدا نظریه‏پرداز برجسته، سه متغیر کلیدی مدارا، استعداد و تکنولوژی را از ویژگی‏های اصلی شهر خلاق برمی‏شمرد و واجدان آن را برندگان این عصر تعریف می‏کند. در میان این سه شاخص، اما مدارا و تسامح، نقشی پررنگ‏تر و راهبردی دارد زیرا وجود و حضور استعداد و فناروری، سخت به پیش‏شرط مدارا، محتاج است. به اعتقاد فلوریدا فرهنگ تسامح‏گرا و باز، عامل اصلی موفقیت اقتصادی جدید شهرها است.
گردشگری خلاق، نسل سوم گردشگری، که از یک سو با فرهیختگی گردشگران و تمایل به داشتن تجارب متمایز، ارتباطی ناگسستنی دارد و از سوی دیگر بدلیل عدم نیاز به سرمایه‏گذاری‏های سنگین و سخت و توجه به فرهنگ، آداب و رسوم محلی و ویژگی‏های منحصر به فرد شهرها، مورد اقبال شهرها و مقاصد گردشگری قرار گرفته است، فرایندی است که اگر آن را شرط لازم و کافی توسعه شهرها بدانیم، بیراه نرفته‏ایم. در توسعه این پارادایم از گردشگری، که گردشگر بسان یک شهروند رفتار می‏کند، بر مدیران و سیاستگذاران شهری است تا با شناخت انواع خلاقیت موجود در شهر و نهفته در منابع فرهنگی، فرصت جذب گردشگر را دریابند و رفاه جامعه محلی را تضمین نمایند. رفاهی که بی‏‏شک تنها در بستر توسعه پایدار قابل تحقق است.
اما آنچه این مقاله برآن تاکید و تصریح دارد، نقش راهبردی مدارا در این فرایند است. گردشگری خلاق عرضه‏محور، مقصدمحور و فعالیت محور، خصوصا در بستر شهر خلاق را گریزی نیست جز آنکه پرچم سفید تسامح، تساهل و مدارا را به عنوان معنوی‏ترین و مهمترین مولفه شهر خلاق، افراشته نماید تا بذر استعدادهای انسانی در این فضای مساعد، شکوفه کند و فناوری‏ ثمره آن گردد. به این ترتیب است که جوامع محلی طعم شیرین توسعه و رفاه را خواهند چشید. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی نشان می‏دهد که مدارا، راهبردی معنوی برای توسعه گردشگری خلاق است که در گستره شهر خلاق تحقق می‏یابد، از آن سود می‏برد و به آن بهره می‏رساند. همچنین بیان می‏کند که این شاخص در منابع چهارگانه معنویت مورد توجه و تاکید است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creative City
  • Creative tourism
  • tolerance