احیاء فضای میانه شهری در پهنه تاریخی با رویکرد تعاملات اجتماعی نمونه موردی تکیه دولت

نوع مقاله: مقالۀ پژوهشی

نویسنده

معماری

چکیده

شکل شهر از گذشته نه چندان دور دارای انسجام و وحدت مابین اجزاء خود بوده است، لذا باتوجه به کثرت مابین اجزاء تشکیل دهنده آن، فرم اصلی شهر دارای هویت و کلیت واحد و مختص به خود می‌باشد. رشد بی رویه و نابهنگام در شهر تهران مشکلاتی را به‌وجود آورده است که ریشه در مسائل اجتماعی - اقتصادی و یا سیاسی دارد که بازتاب این دست مشکلات و عارضه‌هایش در سیمای شهر مشهود می‌گردد.
شکل منسجم شهر که در گذشته شامل توده (ابنیه)، راه (مسیر سرپوشیده و باز) و فضای باز (میدان و میدانچه) می‌شد از یک‌طرف با توسعه پرشتاب و نادیده گرفتن گذشته قانون‌مند خویش و از طرف دیگر تولید معماری انبوه و یا هیجانی در دوران معاصر که توانائی ایجاد وحدت و یکپارچگی ما بین اجزاء خویش را ندارد، به‌صورت کلی مفهوم شهر را از نظر معماری و هم‌چنین روابط اجتماعی به یک باره دگرگون نموده است.
بیان مسئله در این تحقیق، بافت ارزشمند تاریخی شهر تهران با توجه به تمامی پایش‌های ارگان‌های ذیربط دستخوش تحولات بسیاری گردیده است. خیابان پانزده خرداد حد فاصل چهارراه سیروس تا چهارراه گلوبندک یکی از مهم‌ترین محورهای تاریخی شهر تهران به‌شمار می‌رود. این محورتنها عامل ارتباط میان دولت و مردم در زمان گذشته به‌شمار می‌رفت که کانون اصلی تعاملات اجتماعی در شهر تهران، تکیه دولت بوده است و در حال حاضر هویت تاریخی خویش را از دست داده است.
این پژوهش در راستای پاسخ‌گویی به این سوال می‌باشد که چگونه می‌توان هویت از دست رفته تکیه دولت را که کانون تأملات اجتماعی بوده است را احیاء نمود؟
روش تحقیق در این مطالعات، به‌صورت تحلیلی-توصیفی می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی-توسعه‌ای است که با بررسی تاریخی این پهنه ارزشمند به تحلیل عوامل تأثیر گذار پرداخته است و در جهت خلق عوامل ارتباط بین شهر و شهروند در راستای ماندگاری و اصالت تاریخی فضای باز شهری خواهد پرداخت.
در نهایت این پژوهش با هدف، مقایسه تاریخی و تطبیقی فضای باز تکیه دولت که تنها یک تابلوی نقاشی از آن به یادگار مانده است می‌پردازد و در نتیجه با مطالعات میدانی در صدد احیاء اصالت و ماندگاری فضای باز شهری تکیه دولت در پهنه تاریخی شهر تهران می‌باشد.
واژگان کلیدی: تکیه دولت ، فضای باز شهری، احیای هویت ماندگار، اصالت پایدار، ارتباط شهر و شهروند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Restoring middle space of the city aspect of history with social interaction approach Case study: Tekiyeh Dolat

نویسنده [English]

  • mohamadreza pourzargar
چکیده [English]

The form of the city has kept integration among its elements within the history, so, due to varieties among its elements, the main form of the city has exclusive identity. Irregular developments in Tehran city have provided some problems rooted in social, economic or political issues which reflect in the city obviously.
Integrated form and shape of the city which in the past, it included buildings, ceiled and open paths and open space (square and semi square has changed general concept of the city aspects of architecture and social relations with rapid development and neglecting its past constitution and legality and also huge or mass architecture in contemporary era without integration among its elements.
Statement of problem of this research.In this order, the valuable historical texture of Tehran city regarding to extensive preservation by organizations in charge has been changed perfectly. In Khordad 15 Street and between Sirus crossroad and Galu bandak cross road, one of the most important historical places of Tehran city can be observed. This place was considered as the exclusive factor of communication between people and the government and as the main focus of social interactions in the past in Tehran city named Tekiyeh Dolat.
This research intends to answer this question; how the lost identity of Tekiyeh Dolat as a social thought focus can be restored?
The research method in these studies will look at the state-of-the-art pedestrian axis and the study of its constituent parts in order to achieve a desirable open-air urban renewal for the survival of historical open spaces and the attachment of citizens to the historical area of the city.
Finally this research intends to perform historical and comparative comparison of open space of Tekiyeh Dolat which just a painting has been remained from it and also restore originality and permanency of urban open space of Tekiyeh Dolat in historical aspect of Tehran city with field studies, and as a result, field studies have sought to restore the authenticity and shelf life of urban open spaces in the government's historical context.
Key words: Tekiyeh Dolat, urban open space, restoring permanent identity, sustainable originality, relation of city and citizen

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Tekiyeh Dolat
  • Urban open space
  • restoring permanent identity
  • sustainable originality
  • relation of city and citizen