پزشکی در منظر سازی نوین: باغهای شفا بخش

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

گروه علوم باغبانی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

چکیده

باغهای شفابخش، از جمله مباحث جدیدی هستند که عمر آنها به بیشتر از 20 سال نمی رسد و در واقعی پلی هستند بین طراحی منظر نوین و علوم پزشکی. باغهای شفا بخش باغهایی هستند که فقط کارکرد زیبایی شناختی ندارند بلکه به خاطر ارتباطی که با کاربر برقرار می کنند باعث شفای بیماریهای جسمی و خصوصا روحی و روانی او شده و در مرتبه عالی تر از ایجاد بیماری در او جلوگیری می کنند. این باغها ابتدا برای مراکز درمانی و بیمارستانها تعریف شدند، اما دامنه آنها به اماکن عمومی و باغهای شخصی نیز کشیده شد. راز موفقیت باغهای شفابخش در کشش ذاتی انشان به سوی طبیعت است و مهمترین چیزی که این نوع باغ به یک شخص می بخشد، احساس حیات و آرامش است. برای اینکه باغی شفابخش نامیده شود یک سری مولفه‌هایی باید در طراحی آن در تظر گرفته شود که در این مقاله به آن ها پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Medicine in Landscape Architecture: Healing Gardens

نویسنده [English]

  • Ali Nikbakht
چکیده [English]

Healing gardens are relatively new subjects in landscape architecture, and are not older than 20 years. They are as a connective bridge between new landscape architecture and medical sciences. They are important not only for their atheistic reasons but also for making a connection with users which cure their physical and specially mental and spiritual diseases and in a higher position prevent them become ill. Such kinds of gardens were primarily defined for health centers and hospitals but finally they found they place in other public centers and private places. The secret of healing gardens is in the innate eager of man to the nature and on the other hand the major gifts of a healing garden to man that are life and calm feelings. For calling a garden "Healing Garden" some circumstances should be met which are discussed in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Healing Garden
  • medical sciences and landscape architecture
  • Biophilia theory
  • curing with nature
  • horticultural therapy
Frumkin, H. American Journal or Preventive Medicine 2001.Beyond Toxicity: Human Health and the Natural Environment. 20(3). Elsevier Science Inc.
Marcus, C. C. and Marni B. 1995. Gardens in Healthcare Facilities: Uses, Therapeutic Benefits, and Design Recommendations. The Center for Health Design, Inc. CA.
Rawlings, R. 1998. Healing Gardens. Willow Creek Press. WI.
Ulrich, R. S. 1984. View through a Window May Influence Recovery From Surgery. Science, Vol. 224: 420-421.
Ulrich, R. S. 2002. Health benefits of gardens in hospitals. Plants for people international exhibition floriade
Wilson, E. O. 1984. Biophilia. HarvardUniversity Press.