مقایسه تطبیقی آثارصنایع دستی با ضوابط «نشان اصالت صنایع دستی یونسکو» ( مطالعه موردی آثار «عبدالرحیم فروتن» خراط دزفولی)

نوع مقاله: مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده هنر دانشگاه شهید چمران اهواز- ایران

2 هیات علمی - دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

ارزش نمادین هنرهای دستی و منطقه‌ای و نیز همترازی آن‌ها با سرمایه اقتصادی، که به وسیلة نظریه پردازانی چون «بوردیو» ، بیان شده، نشان از ارجمندی آن‌ها در نزد جوامع توسعه یافته است. جایگاه نمادین این هنرها و کارکرد فرهنگی آنها که برآمده از اصالت آنها است، سبب می‌شود تا اصالت این آثار بسیار مورد توجه قرار گیرد. براین اساس در این مقاله تلاش می‌شود، معیارهای سنجش اصالت صنایع‌دستی یونسکو، به عنوان مرجع تعیین اصالت، با آثار صناعی «عبدالرحیم فروتن» که دارنده نشان ذکر شده است، تطبیق داده شود. در این راستا سؤالات پژوهش بدین شرح است: معیاری های اصالت اثر هنری یونسکو چیست؟ این معیارها چگونه با آثار خراطی عبدالرحیم فروتن انطباق دارد؟
هدف این مقاله، آگاهی صنعتگران و علاقه‌مندان صنایع دستی از این معیارهاست. اهمیت این موضوع اعتبار بخشی به هنرهای دستی با بیان معیارهایی مشخص است و ضرورت آن کسب اعتبار آثار تولیدی هنرمندان صنایع دستی ایران و منتفع شدن آن‌ها در ابعاد مختلف کاری است.
این پژوهش کیفی است و روش آن تطبیقی است که با بهره‌گیری از معیارهای اصالت یونسکو و انطباق آن‌ها با آثار هنری یکی از هنرمندان دزفول، به صورت توصیف و تحلیل نتایج خود را ارائه میدهد. منابع و اطلاعات این تحقیق، برآمده از منابع کتابخانه‌ای و میدانی است.
یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد، رعایت حق کپی‌رایت، حقوق اجتماعی، اصالت ایده، مرغوبیت،کیفیت مواد اولیه، توجه به هویت و اصول زیباشناسی سنتی، در نظر داشتن مسائل زیست‌محیطی چون مدیریت پسماند، در کنار قابلیت بازاریابی و عرضه در بازارهای جهانی، ارکان اصلی اصالت یک اثر است و این مهم می‌تواند در کارگاه‌های کوچک، با حداقل امکانات در تمام مناطق کشور به‌دست آید، اما لازمة آن بالابردن افق انتظار هنرمندان و علاقه‌مندان به هنرهای صناعی و رعایت معیارهای اجرایی برشمرده شده در این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Criteria of the World Crafts Council Award of Excellence for Handicrafts and the Wooden Works of Abdol Rahim Foroutan: A Comparative Case-Study

نویسندگان [English]

  • Mojdeh Derakhshani 1
  • mansour kolahkaj 2
1 Faculty of Shushtar Art, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
2 University Board Member
چکیده [English]

The symbolic value of handicrafts and regional arts, as well as the alignment with economic capital, as expressed by theorists such as Bourdieu, illustrates the importance of their interest in societies. The symbolic place of these arts and their cultural performance, which is based on their authenticity, makes the originality of these works crucial to be considered. Accordingly, in this article, the criteria for assessing the originality of the UNESCO's artistic work are adapted for determining the originality of the syntactic works of Abdul Rahim Foroutan.
Thus, research questions are as follows: What are the criteria for the originality of the work of UNESCO? How do these criteria fit with the works of Furton?
This study aims at the awareness of craftsmen of these criteria. The importance of this issue is the validation of handicrafts by expressing certain criteria and the necessity of obtaining the credit of the productive works of Iranian handicraftsmen and benefiting them in different aspects of the work.
This qualitative research is a comparative method that describes and analyzes its results by using the principles of UNESCO's originality and adapting them to the artwork of one of Dezful's artists. The data of this research are based on library and field resources.
The findings indicate that copyrights, social rights, originality of ideas, material quality, attention to identity and traditional aesthetic principles, consideration of environmental issues and marketing and supply capabilities in global markets are the main pillars of the originality in artworks. The main is the originality of a work, which can be achieved in small workshops with the least facilities in all regions of the country, but it needs to increase the horizons of artists interested in performing arts and adhere to the performance criteria enumerated in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Authenticity"
  • "Handicrafts"
  • "Woodturning"
  • "Dezful"
  • "UNESCO Certificate of Authenticity"