تعداد مقالات: 653
651. ظرفیت‌های ادراکِ هاپتیکی در هنر ایرانی- اسلامی و کاربرد آن در بیان سینمایی: نمونه‌ی موردی فیلم آتش سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1399

علیرضا صیاد؛ میلاد ستوده؛ سجاد ستوده


652. تحلیل "نقاشی به منزله تصویر" براساس شرح دلوز از انواع تصویر و شروط ظهور آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

فریده آفرین


653. مقایسه تطبیقی آثارصنایع دستی با ضوابط «نشان اصالت صنایع دستی یونسکو» ( مطالعه موردی آثار «عبدالرحیم فروتن» خراط دزفولی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1399

مژده درخشانی؛ منصور کلاه کج