تأثیر معماری خانه‌های چوبی روسیه بر خانه‌های چوبی گمیشان

دوره 19، شماره 106، فروردین 1401، صفحه 19-32

10.22034/bagh.2021.280102.4854

حنانه ملک محمدی بیدهندی؛ حسین سلطان زاده؛ مریم ارمغان


پارادایم‌های حفاظت معماری در ایرانِ معاصر

دوره 19، شماره 109، تیر 1401، صفحه 19-34

10.22034/bagh.2022.290166.4918

مهناز پیروی؛ محمدباقر کبیرصابر؛ محمدرضا پاکدل فرد؛ عادل فردوسی


تصویر باغ و عناصرمنظر در قرآن با تاکید بر سوره الرحمن

دوره 5، شماره 9، مرداد 1387، صفحه 23-34

محمدرضا پورجعفر؛ بهزاد وثیق


حمام‌های سنتی؛ حافظ سلامت، عامل درمان

دوره 14، شماره 50، مرداد 1396، صفحه 23-38

وحیده رحیمی مهر؛ حشمت الله متدین؛ مهرزاد مهربانی


تبیین ارزش‌های خبرگان جامعۀ طراحی معماری ایران

دوره 17، شماره 93، اسفند 1399، صفحه 23-34

10.22034/bagh.2020.221468.4474

کیومرث سیفی؛ غلامرضا طلیسچی؛ امید دژدار


مطالعۀ تطبیقی نقش گریفین در هنر هخامنشیان و هنر سلجوقیان

دوره 19، شماره 116، بهمن 1401، صفحه 23-40

10.22034/bagh.2022.341414.5183

الهه فیضی مقدم؛ محمد عارف؛ محمدرضا شریف زاده


منظره پردازی در نگارگری ایران

دوره 1، شماره 1، خرداد 1383، صفحه 25-37

شهره جوادی